Η ποιότητα και η γεύση είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο μας.